Het prijsverschil tussen Euro 98 (E5) en Euro 95 (E10) benzine aan de pomp kan aanzienlijk zijn, en dit verschil wordt veroorzaakt door verschillende factoren die te maken hebben met hun samenstelling, productieprocessen, marktdynamiek en regelgeving. Hier volgt een gedetailleerde uitleg waarom een liter Euro 98 (E5) meestal flink duurder is dan Euro 95 (E10).

1. Hoger Octaangetal

De voornaamste reden voor de hogere kosten van Euro 98 (E5) benzine is het hogere octaangetal. Het octaangetal meet het vermogen van een brandstof om kloppen of pingelen tijdens de verbranding te weerstaan, veroorzaakt door het voortijdig detoneren van het lucht-brandstofmengsel in de motor. Euro 98 (E5) heeft een octaangetal van 98, vergeleken met 95 voor Euro 95 (E10). Brandstoffen met een hoger octaangetal, zoals Euro 98 (E5), hebben minder kans op kloppen in hoogpresterende motoren, wat de efficiëntie en levensduur van de motor kan verbeteren.

2. Productie- en Raffinagekosten

Het produceren van brandstoffen met een hoger octaangetal, zoals Euro 98 (E5), is complexer en kostbaarder. Het raffinageproces om een hoger octaangetal te bereiken, vereist geavanceerdere technologie en uitgebreidere verwerkingsstappen. Dit omvat het mengen met componenten van hogere kwaliteit en soms het gebruik van extra additieven om het octaangetal te verhogen. Deze extra stappen en materialen verhogen de productiekosten, die worden doorberekend aan de consument.

3. Additieven en Kwaliteit

Euro 98 bevat vaak meer of kwalitatief betere additieven dan Euro 95 (E10). Deze additieven kunnen de motorprestaties verbeteren, de uitstoot verminderen en de stabiliteit van de brandstof verhogen. De verbeterde samenstelling van Euro 98 (E5) draagt bij aan de hogere prijs, omdat de kosten van deze additieven zijn inbegrepen in de eindproductprijs.

4. Marktdynamiek en Vraag

De vraag naar Euro 98 (E5) is over het algemeen lager dan die naar Euro 95 (E10), wat leidt tot verschillende prijsstrategieën. Aangezien minder auto’s baat hebben bij of significant profiteren van brandstof met een hoger octaangetal, is het verkochte volume kleiner, wat betekent dat de vaste kosten van productie en distributie over minder liters moeten worden verdeeld. Dit resulteert in een hogere prijs per liter. Daarentegen profiteert Euro 95 (E10), als de meest gebruikte brandstof, van schaalvoordelen, wat kan helpen de prijs lager te houden.

5. Milieu- en Regelgevende Factoren

Regelgevende standaarden en milieubeleid kunnen ook invloed hebben op brandstofprijzen. Brandstoffen met een hoger octaangetal, zoals Euro 98 (E5), kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving met betrekking tot hun samenstelling en de soorten additieven die worden gebruikt. Naleving van deze regelgeving kan de productiekosten verhogen. Daarnaast kunnen brandstoffen met een hoger octaangetal bijdragen aan een lagere uitstoot en betere motorprestaties, wat kan rechtvaardigen dat ze een hogere prijs hebben.

Hoe zit het in Nederland?

In Nederland is het prijsverschil tussen Euro 95 (E10) en Euro 98 (E5) duidelijk merkbaar. Volgens recente gegevens (juni 2024) kost Euro 95 (E10) ongeveer €1,95 per liter, terwijl Euro 98 (E5) op €2,10 per liter of meer uitkomt. Dit verschil weerspiegelt de extra raffinage-, additievenkosten en de lagere marktvraag naar brandstof met een hoger octaangetal. Bovendien kunnen belastingen en accijnzen ook enigszins variëren tussen verschillende brandstofsoorten, wat verder bijdraagt aan het prijsverschil.

Conclusie

De hogere prijs van Euro 98 (E5) benzine in vergelijking met Euro 95 (E10) is voornamelijk te wijten aan het hogere octaangetal, complexere productieprocessen, extra en hogere kwaliteit additieven, marktdynamiek en regelgevende factoren. Hoewel Euro 95 (E10) voldoende is voor de meeste voertuigen, biedt Euro 98 (E5) voordelen voor hoogpresterende motoren en kan het bijdragen aan een betere motorgezondheid en efficiëntie, wat de hogere kosten rechtvaardigt voor degenen die het nodig hebben of de voorkeur eraan geven.

HUUR EEN AUTO